TTC Smash Ternat vzw

Tafeltennis sport voor jong en oud, is leuk gezond en sociaal.

Altijd welkom voor een kennismaking training en info.

TTC Smash Ternat vzw

Tafeltennis sport voor jong en oud, is leuk gezond en sociaal.

Altijd welkom voor een kennismaking training en info.

Menu

Over ons pagina

Training in zaal de kiem ,kort na brand in zaal puls

Training in zaal de kiem ,kort na brand in zaal puls

Uitrusting & Inter reglement.

Schoenen:

Het betreden van de sportzaal is verplicht  met indoor sportschoenen.

Kledij:

Bij competitie zal het t-shirt van TTC Smash Ternat gedragen worden.

Bij recreatief is er geen speciale kledij voorzien buiten de indoor  sportschoenen, een sportkledij is wel aan te raden.


Sportatributen:

Paletten en balletjes zijn niet voorzien voor recreatief sporten.

Op normale speeldagen zijn tot 10 tafels beschikbaar, bij aansluiting van nieuwe leden is een verzekering voorzien.

Kleerkamer en douchen zijn voorzien (indien toegelaten door covi-19).


Intern reglement


Verantwoording

De inhoud van dit reglement wordt bepaald door het bestuursorgaan, dat is vastgelegd in de algemene vergadering van de VZW.

Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de club, en het bestaan ervan wordt meegedeeld aan alle leden en geïnteresseerden.

Wie toetreedt tot de club wordt geacht dit reglement na te leven en kan door het bestuursorgaan terechtgewezen worden.

Het niet naleven van dit reglement, zal leiden tot schorsing van het lid, wat ook geregistreerd zal worden in de notulen van de VZW.

Aansluiting

De club is toegankelijk voor iedereen (van 10 tot 100 jaar) die tafeltennis wil spelen, competitief of recreatief.

Na een proefperiode van 3 trainingsdagen wordt de aansluiting bedongen en officiëel gemaakt door de secretaris met een aansluitingsformulier langs de geëigende procedure bij onze bond Sporta. Daarna is elk lid via deze weg ook verzekerd.

Lidgeld

Bij aansluiting zal het lidgeld gevraagd worden, wordt dit niet binnen de vastgestelde termijn betaald dan is de aansluiting nietig.

Het jaarlijks lidgeld voor bestaande leden wordt gevraagd in de loop van mei en geldt voor het hierop volgende seizoen.

Dat stelt het bestuursorgaan in staat de lidmaatschappen voor het komende seizoen tijdig te vernieuwen en de competitieploegen samen te stellen.

Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuursorgaan (vóór eind mei).

Nieuwe leden die tijdens een lopend seizoen (sep-mei) aansluiten zullen het lidgeld à rato van het resterend seizoen betalen.

Clubmateriaal

Het clubmateriaal zal met zorg behandeld worden, in het bijzonder de tafels.

Deze worden jaarlijks eenmaal grondig gereinigd, gewoonlijk eind augustus - begin september.

Tafels, speelveldomrandingen, trainingspaletten worden na elke training opgeborgen in de daartoe bestemde locatie.

Ieder lid wordt verondersteld daarin mee te helpen.

Clubactiviteiten

In de loop van de maand mei wordt een clubtornooi onder de leden gespeeld.

Er wordt als de kas het toelaat een nieuwjaars drink gehouden.

Er vindt een jaarlijkse algemene vergadering plaats (midden-juni). Tijd en locatie wordt aan alle leden via email meegedeeld.

Gedrag

Onbehoorlijk gedrag (stalking, fysiek of psychologisch geweld, vandalisme, diefstal, enz ...) tijdens eender welke clubactiviteit zal

leiden tot schorsing van het lid.

Uitgave 1.4, dd.22/08/2023, Pagina 1 van 2

Taalgebruik

Onze voertaal is Nederlands tijdens de trainingen en thuismatchen in de sportaccomodatie, tijdens clubvergaderingen, alsook

in het emailverkeer dat in clubverband gevoerd wordt.

Buiten de clubsfeer kan/mag een andere taal gebruikt worden (cafetaria, etc..).

Het gebruik van krachttermen zal zoveel mogelijk vermeden worden.

Opmerkingen / grappen met de bedoeling een derde (clublid, tegenstander, bezoeker) te kwetsen, zullen niet geduld worden

en kunnen bij herhaling aanleiding geven tot schorsing van het lid.

Kledij

Er wordt getracht elke speler uit te rusten met een clubtruitje.

Deze worden indien nodig om de 5 jaar vernieuwd.

Tijdens de training draagt elk lid gepaste sportkledij en schoeisel (bij voorkeur met een licht gekleurde zool, voor de wedstrijden

op streepgevoelige vloeren).

Tijdens wedstrijden zal het clubtruitje gedragen worden.


Foto door
X